IN~Dividu

Beterpraktijk

Welzijn - Therapie - Coaching

 

Bio-Sofie;

Praktische biografie-filosofie

Het leven is een ultieme leerschool. Nieuwe manieren van ernaar kijken kan helpen om zich in die leerschool ook goed en plezierig te voelen.

Door zich te verdiepen in de levensloop (biografie) en daar van verschillende standpunten naar te kijken, kan het hele leven in een nieuw licht verschijnen.

Men kan zo nieuwe aanknopingspunten vinden om aan een beter leven te werken.

We werken o.a. vanuit de pijlers van de salutogenese en de geesteswetenschappelijke waarheidsperspectieven.

 

 

 

Behandelingen Werkwijze Tarieven Contact