IN~Dividu

Beterpraktijk

Welzijn - Therapie - Coaching

 

Salutogenese

Salutogenese staat voor 'oorsprong van gezondheid'

Het is gebaseerd op het werk van de Israëlische socioloog Aaron Antonovsky (1923-1994)

Salutogenese richt zich op gezond worden en blijven, in plaats van op ziek zijn.

De werkelijke bron van alle gezondheid is het zelfgenezend vermogen van de mens.

Vanuit de salutogenese zoekt men naar de oorsprong van dit zelfgenezend vermogen en hoe dat optimaal te verzorgen en stimuleren is.

Antonovsky vond als uiteindelijk bepalend voor gezondheid en welzijn, datgene wat hij met het begrip 'Sense of Coherence' samenvatte.

Dit 'gevoel van samenhang' bestaat uit drie aspecten:

1. het gevoel de situatie te begrijpen; men kan de situatie of gebeurtenis doorzien of daartoe de noodzakelijke informatie vergaren

2. de zin ervan in zien; men ziet de situatie of gebeurtenis als van waarde voor de ontwikkeling of weet er een waarde uit te halen ondanks alles

3. het gevoel invloed uit te kunnen oefenen; men voelt zich genoeg vermogens hebben om zelf invloed op de situatie uit te kunnen oefenen of om de benodigde vaardigheden aan te leren.

Bij IN~Dividu werken we aan deze drie pijlers door:

* Activiteiten die het leven inzichtelijker kunnen maken

* Tot mogelijke zingevingsperspectieven te helpen komen en uit te werken

* Het ontwikkelen van vermogens en vaardigheden

We integreren daarbij twee hoofdrichtingen. De ontwikkelingsbiologische richting en de geesteswetenschappelijke ontwikkelingsrichting

Voor de ontwikkelingsbiologische richting is de Piramide van Maslow een toepasselijk model:

Omgekeerd is de piramide een geesteswetenschappelijk ontwikkelingsmodel dat geheel aansluit bij de kernbegrippen van de salutogenese:

**

De mens vormt dan het brandpunt van vele krachten en inwerkingen.

Deze krachten en inwerkingen helpen we in harmonie en samenhang te brengen

 

Graag bespreken we met u de mogelijkheden

 

Behandelingen Werkwijze Tarieven Contact