De Parel

Praktijk voor Leerkunst

 

 

TheracirQ™; Circus Remedial Teaching

TheracirQ™ is een, door ons ontwikkelde, unieke vorm van Remedial Teaching. Met behulp van circuskunsten zoals jongleren, balanceren en luchtakrobatiek, werken we aan het overwinnen van ontwikkelingshindernissen.

Niet voor niets wordt jongleren bij examentrainingen aangeraden. Het helpt om de samenwerking tussen de hersenhelften te verbeteren. Dat verbetert ook het leren.

De circuskunsten bevatten ook alle wetmatigheden van de natuurkunde en wiskunde. Die krijgt men daarmee ook geheel onder de knie en in de vingers.

De gestructureerde leerstappen bij het leren van circuskunsten zijn ook een model voor het leren op school

Ook mentale en sociale hindernissen zijn met de circuskunsten op te lossen

Met het TheracirQ™ programma zijn zowel leerproblemen als andere ontwikkelingsproblemen op te lossen.

Neem voor meer informatie over deze uniek werkwijze contact met ons op.

Succes-formule Werkwijze Tarieven Contact