De Parel

Praktijk voor Leer- en ontwikkelkunst

 

 

Werkwijze

1. Contact

U neemt geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie

Wanneer onze werkwijze aansluit bij uw wensen maken we een afspraak

 

2. Kennismakingsgesprek

Bij De Parel staat uw kind centraal

Het is essentieel dat uw kind zich gekend voelt

Vandaar dat we het belangrijk vinden om vooraf kennis te maken

 

3. Intake onderzoek

De volgende stap is een grondig onderzoek naar de leerhindernissen

Hierbij worden alle mogelijkheden bekeken

Gezondheid, zintuigen, storende reflexen, begripsvermogen, geheugen, enz.

U krijgt hiertoe een uitgebreid vragenformulier om in te vullen

Voor uw kind is er het omni-intake onderzoek

Dit duurt ongeveer 2,5 uur

Maar kan al naar gelang de omstandigheden verdeeld worden

 

4. Uitgebreide rapportage

Alle gegevens worden gedetailleerd geanalyseerd

Aan de hand van de analyse ontvangt u een uitgebreid rapport

En aansluitend daarbij krijgt u een voorstel voor een plan van aanpak

 

5. Start van de lessen

Indien u akkoord bent met het plan kunnen de lessen starten

Standaard duren die ongeveer 1,5 à 2 uur

Bij voorkeur onder schooltijd om de belasting voor uw kind niet toe te laten nemen

Maar naar omstandigheden kan dat ook anders

 

6. Voortgang

Het lesprogramma wordt uiteraard afgestemd op de gevonden hindernissen

Maar verder zijn de kwaliteiten en interesses van uw kind bepalend

We stellen een aansprekend, uitdagend en gevarieerd programma samen

 

7. Evaluaties

Tijdens de lessen wordt de voortgang nauwlettend in de gaten gehouden

Er worden ook regelmatig korte herhaalonderzoeken gedaan

Aan de hand daarvan worden de lessen geoptimaliseerd

 

8. Afsluiting

Leerhindernissen zijn hardnekkig, anders waren ze immers allang opgelost

Vandaar dat intensief en gedegen werk noodzakelijk is

Als afsluiting zwaaien we graag een vrolijk, zorgenvrij en leergierig kind uit

 

Succes-formule Contact Tarieven