Biologisch-Dynamische Landbouw

Community Supported Agriculture - Agriculture Supported Community

Solidair Landwirdschaft (SoLaWi)

 

Dit initiatief is nog in de beginfase van ontwikkeling.

Nog even geduld a.u.b.

 

Doel is het ontwikkelen van een solidair biologisch-dynamisch landbouwbedrijf duurzaam ingebed in de samenleving.

* Gebaseerd op wederzijds vertrouwen en welwillendheid

* De consumenten zijn gelijk betrokken oogst-aandeelhouders

* Al het vastgoed en kapitaal is geneutraliseerd en verduurzaamd in een stichting

*De bedrijfsvoering is eerlijk, sociaal, duurzaam en biologisch-dynamisch

* De landbouwer kent zijn consumenten en zij kennen hem.

 

Op dit moment werken we een bedrijfsplan uit.

Wie mee wil denken, helpen en doen is van harte welkom.

Neem dan contact met ons op

info@novalisinstituut